Odzysk Ciepła z Kompresorów

95% energii potrzebnej do sprężenia powietrza jest bezpowrotnie tracone w postaci ciepła.
Odzysk ciepła możliwy jest dzięki zastosowania wymienników zabudowanych na kompresorach i wykorzystaniu odzyskanego ciepła.
Oferujemy dobór i montaż układu w oparciu o dedykowane wymiennik zalecane przez producentów kompresorów.

ADRES

ul. Chemików 147

43-150 Bieruń